Przenośny koncentrator tlenu – jak używać?

Przenośny koncentrator tlenu – jak używać?

Przenośne koncentratory tlenu stają się coraz popularniejszą alternatywą dla stacjonarnych zbiorników z tlenem. Są one wygodniejsze, łatwiejsze w użyciu i bardziej funkcjonalne.

Jak działają?

Koncentrator tlenu przenośny wykorzystuje energię elektryczną do przekształcenia powietrza w tlen i wodę. Następnie pompuje tlen do miękkiej silikonowej rurki, która umieszczona jest nad nosem. Rurka jest podłączona do szczelnej komory wypełnionej sprężonym gazem. Gdy wykonany zostanie wdech przez rurkę, urządzenie zasysa powietrze z komory i kieruje je przez filtr do płuc. Następnie urządzenie usuwa dwutlenek węgla z organizmu, oddziela go od pary wodnej zawartej w oddechu i przesyła z powrotem przez kolejny filtr, po czym ponownie wprowadza go do komory, gotowy do ponownego użycia.

Oto kilka wskazówek, jak korzystać z przenośnego koncentratora tlenu:

  1. Nigdy nie pozostawiaj swojego urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Jeśli istnieje jakakolwiek szansa na przerwę w dostawie zasilania, powinieneś natychmiast wyłączyć urządzenie i naładować jego baterię przed ponownym użyciem.
  2. Urządzenie należy zawsze obsługiwać pod nadzorem osoby dorosłej; nigdy nie dopuszczać dzieci do urządzenia.
  3. Nigdy nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie występują łatwopalne gazy lub opary. Opary benzyny, farby lub inne łatwopalne substancje mogą spowodować eksplozję urządzenia lub jego zapalenie się, wywołując poważne obrażenia lub śmierć osób znajdujących się w pobliżu.