Karta pobytu dla Ukraińców

Karta pobytu dla Ukraińców

Czy jesteś obywatelem Ukrainy, który chce odwiedzić kraje UE? Jeśli tak, to być może słyszałeś o karcie pobytu. Dokument ten jest jednym z najważniejszych dokumentów, które każdy obywatel Ukrainy powinien mieć podczas podróży do kraju UE. W tym wpisie omówimy, czym jest karta pobytu dla Ukrainców, dlaczego jest ważna i jak ją uzyskać podczas podróży.

Co to jest Karta Pobytu?

Karta pobytu to w języku angielskim „residence card”. Jest to dokument wydawany przez polski rząd, który umożliwia cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 90 dni. Karta pozwala również posiadaczom na swobodne podróżowanie w obrębie strefy Schengen bez konieczności posiadania dodatkowych wiz lub zezwoleń na pobyt. Jest ona jednak ważna tylko do 90 dni od daty wydania i musi być odnawiana co roku.

Dlaczego Karta Pobytu jest ważna?

Karta pobytu dla Ukrainców stanowi dowód prawa do przebywania w Polsce i innych krajach UE przez dłuższy okres czasu. Bez niej możesz nie zostać wpuszczony do niektórych krajów lub może grozić Ci deportacja, jeśli zostaniesz złapany bez odpowiedniej dokumentacji. Dokument ten stanowi również dowód, że jesteś uprawniony do otrzymania pozwolenia na pracę, ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych świadczeń zapewnianych przez polski rząd podczas pobytu w tym kraju. Dodatkowo, jeśli planują Państwo pobyt w Polsce dłuższy niż trzy miesiące lub sześć miesięcy, w zależności od narodowości posiadacza paszportu, wówczas karta pobytu będzie potrzebna jako część procesu ubiegania się o status stałego pobytu.

Jak uzyskać Kartę Pobytu

Jeśli planujesz podróż z Ukrainy do dowolnego kraju UE i planujesz pobyt dłuższy niż 90 dni, wtedy będziesz potrzebował karty pobytu przed wjazdem do kraju. Proces uzyskiwania karty pobytu może być zniechęcający, ale na szczęście są firmy, takie jak Global Passport, które mogą uprościć ten proces, pomagając Ci we wszystkim, od przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów do złożenia ich bezpośrednio w polskich władzach, aby mogli je przejrzeć szybko i dokładnie. Ponadto, Global Passport oferuje konsultacje z przedstawicielami prawnymi, którzy specjalizują się w prawie imigracyjnym, aby pomóc upewnić się, że wszystko idzie gładko w całym procesie aplikacji.

Podsumowując, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, który chce odwiedzić dowolne kraje UE i planuje pozostać tam dłużej niż 90 dni, to posiadanie karty pobytu jest niezbędne. Z tym dokumentem wiążą się wielkie korzyści, takie jak możliwość swobodnego podróżowania w strefie Schengen bez konieczności posiadania dodatkowych wiz lub zezwoleń na pobyt, a także kwalifikowalność do otrzymania pozwolenia na pracę, ubezpieczenia zdrowotnego i innych świadczeń zapewnianych przez polski rząd podczas pobytu w tym kraju. Na szczęście są firmy takie jak Global Passport, które mogą pomóc uprościć ten proces, zapewniając wszystkie niezbędne usługi od przygotowania dokumentów do składania ich bezpośrednio do polskich władz, tak aby mogły one przejrzeć je szybko i dokładnie – pozwalając obywatelom Ukrainy łatwiejszy sposób uzyskać ich karty pobytu bezproblemowo!